Malta Residency /
Citizenship by Investment

Phone: +356 9950 5515

WhatsApp & Telegram: +356 9991 4125

WeChat 微信: ZenturoSupport

MALTA İKAMET PROGRAMLARI


Yatırımcılar ve aileleri için Malta ikametgahı.
Malta'da yaşa ve çalışma.

Aşağıda Malta daimi ikamet programı hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Aşağıdakiler ile kafanızdaki sorulara yanıt bulamamanız halinde lütfen uygun olduğunuz zaman bizimle iletişime geçin.

Malta Süresiz Oturum İzni Programı (MPRP)

Bu Sıkça Sorulan Sorular metni, ruhsatlı acenteler tarafından genel bir kılavuz olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu Sıkça Sorulan Sorular metni ve ilgili mevzuat arasında herhangi bir fikir çatışması olması halinde S.L. 217.26 geçerli olacaktır.

 

1. UYGUNLUK, İDARİ ÜCRET, KATKILAR VE BAĞIŞLAR

S1: Kimler başvuruda bulunabilir?

AB, AEA ve İsviçre haricindeki üçüncü ülkelerin vatandaşları başvuruda bulunabilir. Yaptırım uygulanmakta olan ülkeler, Afganistan, Kuzey Kore, İran, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Yemen ve Venezuela (veya bu ülkelerle yakın ilişkileri olan diğer ülkelerin) vatandaşları başvuruda bulunamaz.

Ayrıca, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti’den yapılan başvurular şu anda kabul edilmemektedir.

Başvuruda bulunamayacak ülkeler listesi, zaman zaman Kurum tarafından kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.

 

S2: Asıl başvuru sahibinin ebeveynleri veya büyük babası/büyük annesi bakmakla yükümlü olunan kişiler olarak başvuruda bulunabilirler mi?

Evet. Asıl başvuru sahibinin veya eşinin, başvuru zamanında asıl başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu bir kimse olduğu, Kurumu tatmin edecek şekilde kanıtlanan ebeveyni veya büyük babası/büyük annesi, bakmakla yükümlü olunan kişi şartlarını karşılamaktadır. Bu durumda asıl başvuru sahibi, her bir ebeveynin veya büyük babanın/büyük annenin bakımını üstlendiğini onaylayan yeminli bir beyan sunacaktır. Bir ebeveyn veya büyük baba/büyük anne bakmakla yükümlü olunan kişi olarak başvuruda bulunuyorsa, bu kişiyle asıl başvuru sahibi/eşi arasındaki akrabalık bağına dair kanıt sunulması gerekir (başvuru sahibinin/eşinin doğum belgesi üzerinden soyağacı, ilgili ebeveynin ve büyük baba/büyük annenin doğum belgesi gibi). Her bir ebeveyn ve büyük baba/büyük anne için 7.500 € ek başvuru ücreti uygulanacaktır.

 

S3: Başvuruda bulunan ebeveyn veya büyük baba/büyük annelerin belli bir yaşın üzerinde olması gerekli mi?

Hayır, belirli bir yaş eşiği bulunmuyor.

S4: Ev hizmetlileri bakmakla yükümlü olunan kişi olarak başvuruda bulunabilir mi?

Hayır. Malta Süresiz Oturum İzni Programı yalnızca asıl başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerine açıktır.

 

S5: Asıl başvuru sahibinin, bakmakla yükümlü olunan yetişkin bir kişiye bakmakla yükümlü asli kişi olduğunu kanıtlamada kullanabileceği, tatmin edici sayılan kanıtlar nelerdir?

Asıl başvuru sahibi, durumu yeminli bir beyan ile ifade etmelidir. Bu beyanı destekleyen tüm kanıt belgelerinin, yeminli beyan ile birlikte başvuru dosyasına eklenmesi önerilir.

 

S6: Bakmakla yükümlü olunan bir yetişkinin başvuru dahilinde sayılması için gerekli kriterlerden biri, başvuru sırasında bu kişiye bakmakla yükümlü asli kişinin asıl başvuru sahibi olduğunun Kurumu tatmin edecek şekilde kanıtlanması. Peki "bakmakla yükümlü asli kişi" ne anlama geliyor?

Asıl Başvuru Sahibi, bakmakla yükümlü olduğu yetişkin kişinin, başvurunun sunulduğu tarih itibariyle Asıl Başvuru Sahibinin desteği olmaksızın kendi kendine yetecek şekilde, bağımsız bir yaşam süremeyeceğini Kurumu tatmin edecek şekilde kanıtlamalıdır.

Bakmakla yükümlü olunan yetişkin kişi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, önemli hissedarlık ve/veya yasal pozisyonlar yoluyla edinilen kurumsal bağlantılardan, şirketteki üst kademe veya diğer görevlerden, finansal varlıklardan, mülklerden ve makul ekonomik faaliyetlerden veya istihdamdan doğan birikmiş servete ve/veya yeterli gelire sahip ise, asıl başvuru sahibi bu kişinin daha iyi bir yaşam tarzı sürdürmesine katkıda bulunacak olsa bile, MPRP Programı başvuramayacaktır.

 

S7: Bir ebeveyn veya büyük anne/büyük baba bir tür emeklilik maaşı alıyorsa

bakmakla yükümlü olunan kişi olarak başvuruda bulunması mümkün olacak mıdır?

Ebeveyn veya büyük anne/büyük baba, bu emeklilik gelirinin asıl başvuru sahibinin kendisine esasen bakmakla yükümlü olmasının önüne geçmediğini başvuru zamanında Kurumu tatmin edecek şekilde kanıtlaması halinde bakmakla yükümlü olunan kişi olarak başvurabilecektir. Asıl başvuru sahibinin, bu durumda da söz konusu ebeveynlerin veya büyük annelerin/büyük babaların

kendisinin esasen bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğunu onaylayan yeminli bir beyan sunması gereklidir.

 

S8: Her bir başvuru için idari ücret ne kadar?

Her başvuru için 40.000 € idari ücret uygulanmaktadır. 10.000 € tutarında, iade edilmeyen bir ilk ücret, başvurunun sunulmasından sonraki bir ay içerisinde Kuruma ödenmelidir. Kalan 30.000 € tutarın ise Prensipte Onay Yazısının düzenlenmesinden sonraki iki ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

S9: Tüm aile için başvuru yapıldığı takdirde ne kadar katkı ücreti ödenmesi gerekiyor?

28.000 € (gayrimenkul satın alınıyorsa) veya 58.000€ (gayrimenkul kiralanıyorsa) tutarındaki katkı ücreti, asıl başvuru sahibi, eşi ve başvurunun sunulmasından sonra asıl başvuru sahibinin asli olarak bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını kapsamaktadır. Asıl başvuru sahibinin ve eşinin ebeveynleri ve büyük anne/büyük babasının her biri için ise 7.500 € tutarında ek ücret uygulanmaktadır.

 

S10: Başvuru sahiplerinin artık bir gönüllü organizasyona bağış yapması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi verebilir misiniz?

Gönüllü Organizasyonlar Müdürlüğüne kayıtlı veya Kurum tarafından bir başka şekilde onaylanmış, kayıtlı yerel hayır, kültür, spor, bilim, hayvanları koruma veya sanat alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüne 2.000 € tutarında bir mali katkı yapılacak.

 

S11: Identity Malta tarafından ikamet kartı düzenlenmesi için bir ücret var mı?

İlk kez düzenlenen veya yenilenen ikamet kartları için işlem ücreti uygulanmaktadır. İlk 5 yıl için kişi başı ücret 137,50 €, yenileme içinse 27,50 € tutarındadır.

 

S12: İkamet belgesinin ve ikamet kartının geçerlilik süresi nedir?

Program yükümlülüklerine uyulduğu müddetçe ikamet belgesinin son geçerlilik süresi bulunmamaktadır. İkamet kartı ise 5 yıl süreyle veya 14 ve 18 yaşlarındaki son işlem tarihlerine kadar geçerli olup, programdan faydalanan kişilerin bu tarihlerin ardından Kurumumuza kart yenileme işlemleri için başvurması gerekmektedir.

Bunun için Form K, Form ID1A, Form ID2 ve abonelik sözleşmesinin doldurulması gerekecektir. İkamet belgesinde listelenen, programdan faydalanan tüm kişilerin biyometrik verileri de yeniden toplanacaktır.

 

S13: Programdan faydalanan bir kişinin, ilk başvurunun sunulmasından sonraki bir aşamada bakmakla yükümlü olunan bir kişiyi dahil etmesi mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Ancak bu kişilerin ikamet belgesinin düzenlenmesinin ardından başvuruya eklenmesi gerekir. Bu durumda aşağıdaki belgelerin bulunduğu bir başvuru dosyasının sunulması gerekmektedir:


-     Residency Malta tarafından sunulan dijital uygulama aracılığıyla programdan faydalanan kişinin kimliğini doğrulayacak bir ruhsatlı acente tarafından tasdik edilmiş MPRP7 belgesi ya da başvuru sahibi, Formun D Bölümünü bir 'Yeminli İfade Görevlisi' huzurunda imzalama seçeneğine sahip olup, söz konusu görevli de D Bölümünü uygun şekilde düzenleyecektir

-          MPRP2, 3, 4, 4a, 10 belgeleri

-          KYC (Müşterini Tanı) kanıtı

-          Doğum Belgesi

-          İsim Değişikliği (varsa)

-          Kimlik Kartı veya dengi

-          Evlilik/Boşanma Belgeleri

-          Askerlik Kaydı (varsa)

-          Uluslararası Pasaportun aslına uygun tasdikli sureti

-          Adli Sicil Kaydı (varsa)

Başvuruyla birlikte bakmakla yükümlü olunan kişiler için uygulanan katkı payı ücreti de ödenmelidir. Ücretler ve katkı payları için lütfen Acente El Kitabına başvurunuz.

 

S14: Acentelerin Malta Süresiz Oturum İzni Programı kapsamındaki hizmetlerine karşılık ne kadar ücret alması gerektiğine dair herhangi bir kılavuz bulunuyor mu?

Hayır, bulunmuyor. Acentelerin müşterilerinden ne kadar ücret alacakları kendi takdirlerine bağlıdır.

2. GEREKLİ NİTELİKLERİ KARŞILAYAN GAYRİMENKUL

S15: Başvuru sahibinin başvuru aşamasında Malta’dan gayrimenkul alması/kiralaması gerekiyor mu?

Hayır. Başvuru sahibinin Prensipte Onay Yazısının düzenlenmesinden sonraki 8 ay içerisinde gayrimenkul satın alması/kiralaması ve ilgili belgeleri sunması gerekmektedir. Bununla birlikte, başvurunun sunulmasından önce kiralanmış/satın alınmış ve S.L. 217.26 dahilindeki gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkule ilişkin kurallara uyan bir gayrimenkul de kabul edilebilirdir.

 

S16: Programdan faydalanan kişi, beyan edilen, gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkulü ilk 5 yıl içerisinde satarak veya kiralamayı bırakarak, yerine gerekli nitelikleri karşılayan başka bir gayrimenkulle değiştirebilir mi?

Evet, programdan faydalanan kişi, gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkul koşullarını sürekli olarak karşıladığı sürece ilk 5 yıl içerisinde gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkulü satarak veya kiralamayı bırakarak yeni bir gayrimenkulü satın alabilir/kiralayabilir. Bununla birlikte, programdan faydalanan kişinin sahibi olduğu bir gayrimenkulden kiralık bir gayrimenkule geçmesine ilk 5 yıl içerisinde izin verilmemektedir. Eski kiralamanın/mülk sahipliğinin son tarihi ile yeni kiralama/mülk sahipliği arasında hiçbir boşluk bulunmamalıdır. Gerekli nitelikleri karşılayan yeni gayrimenkulün satın alma/kira sözleşmesinin aslına uygun onaylı nüshası kanıt olarak Kuruma sunulmalıdır. Ayrıca, kiralama durumunda, kiralama beyanı formu ve kira ödemesi makbuzu gerekmektedir.

 

S17: Bir başvuru sahibinin bir gayrimenkulü önce kiralayıp sonra satın alması mümkün müdür?

Evet, gerekli katılım kriterleri iki durumda da karşılandığı sürece mümkündür.

S18: Programdan faydalanan kişinin önce bir gayrimenkul alması sonrasında ise bir başka gayrimenkul kiralaması mümkün müdür?

Bu, ilk beş yıl içerisinde mümkün değildir.

S19: Bir otelden birkaç oda satın almak ve 5 yıl süresince başka insanların bu odalara erişimine izin vermeksizin bunları elinde tutmak gerekli nitelikleri karşılar mı?

Hayır, bu gerekli nitelikleri karşılayan bir gayrimenkul olarak kabul edilmez. Asıl başvuru sahibinin konut niteliğinde bir gayrimenkul kiralaması veya satın alması gerekmektedir.

 

S20: Bir müşteri, Malta’nın Güneyinden 220.000 € civarında bir tutarla bir gayrimenkul aldığını ve bu mülk üzerinde en az 100.000 € (Malta dışından kaynaklı) masraf yapacağını söylüyor, haliyle de yaptığı toplam masraf

Güneydeki bir mülk için gerekli miktar olan 300.000 € tutarını aşıyor. Bu durumda bu kişinin yaptığı tatmin edici bir gayrimenkul yatırımı sayılacak mıdır?

Evet. Gayrimenkul, başvuru tarihinden önce alındığı ve gayrimenkul üzerindeki çalışmaların masraflarının satın alma işleminden sonra müşteri tarafından karşılandığı sürece, söz konusu gayrimenkulün, bağımsız bir mühendisin gayrimenkul planı ve gayrimenkul üzerinde yapılan işlerin açıklamasını da içeren detaylı değerleme raporuyla desteklenen değerinin 300.000 Euro’dan az olmaması kaydıyla gerekli nitelikleri karşılayan bir gayrimenkul olarak değerlendirilecektir. Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, başvuru sahibine ait nitelikleri karşılayan gayrimenkulün değerini belirlemek üzere bir mimar atayabilir. Bu durumda, Kurum görevlileri ve/veya Kurum tarafından bu amaç doğrultusunda atanmış mimar, başvuru sahibine ait gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkule, söz konusu gayrimenkulün değerini belirlemede yardımcı olabilecek ölçüde, tam ve serbest erişim hakkına sahip olacaktır. Gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığı konusunda karar, her durumda Kurumun yetkisi dahilinde olacaktır.

 

S21: Gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkul Belirlenmiş Özel Alan (SDA) içerisinde değilse Taşınmaz Mülk Alım (AIP) izni gerekli midir?

Evet, taşınmaz mülk alım izni bu durumda da gereklidir.

S22: Gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkul 5 yıl süresince elde tutulduktan sonra minimum gayrimenkul gereklilikleri geçerliliğini yitirecek midir?

Programdan faydalanan kişi, ilgili yasal bildirimde belirtilen gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkulü elinde tutmak zorunda değildir. Bununla birlikte, kişinin oturum iznini kaybetmemesi için Malta veya Gozo’da konut niteliğinde bir gayrimenkulü bulunmalıdır.

 

S23: Başvuru sahibi gerekli nitelikleri karşılayan bir gayrimenkul satın almak üzere kredi çekebilir mi?

Bu konu Bankanın takdirine bağlıdır.

S24: Başvuru sahibi, başvuru aşamasında Malta’da gayrimenkul satın alma veya kiralama yükümlülüğünü yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. Bu konuda bir yeminli beyan yeterli midir yoksa satış/kira sözleşmesi taahhüdü mü gerekiyor?

Başvuru sahibinin MPRP1 Formunda, Malta Süresiz Oturum Programı Yönetmeliğine ait hükümler uyarınca gerekli nitelikleri karşılayan bir gayrimenkule dair tapu senedi kanıtı sağlamaya yönelik yer alan beyanı yerine getirmesi durumunda, başvuru sahibinin herhangi bir satış vaadi veya kira sözleşmesi sunması bu aşamada gerekmemektedir. Söz konusu beyanın, programdan faydalanan kişinin kimliğini Residency Malta tarafından sunulan dijital uygulama üzerinden doğrulayacak bir ruhsatlı acente tarafından tasdik edilmesi önem arz etmektedir ya da başvuru sahibi, Formun G Bölümünü bir 'Yeminli İfade Görevlisi' huzurunda imzalama seçeneğine sahip olup, söz konusu görevli de G Bölümünü uygun şekilde düzenleyecektir.

 

3. VARLIK KANITI

S25: Bir gayrimenkulün asıl başvuru sahibi, eşi, çocukları ve bazen de büyük annesinin/büyük babasının müşterek mülkiyeti olması son derece normal bir durumdur. Durum böyle olduğunda gayrimenkul, 500.000 € tutarındaki sermaye için kanıt olarak kabul edilir mi?

Eşin başvuru dahilinde olması kaydıyla, yalnızca eşin mülkteki payı değerlendirmeye alınacaktır.

 

S26: Başvuru sahibi 500.000 € tutarında varlığa sahipse (150.000 € tutarındaki kısmı mali varlık formunda), bu tutar yalnızca asıl başvuru sahibi için mi yoksa bakmakla yükümlü olunan kişi olarak listelenmiş diğer kişiler için de mi geçerlidir?

Bu tutar yalnızca asıl başvuru sahibi için geçerlidir. Tutar, başvuruya dahil edilmiş kişi sayısına göre değişiklik göstermemektedir.

 

S27: Mali varlık olarak kripto para birimlerine izin verilmekte midir?

Hayır, izin verilmemektedir. Bu varlıklar hisse, tahvil, borsada işlem gören hisse, fon ve banka mevduatı gibi likit varlıklar olmalıdır.

 

S28: Eski programda olduğu gibi 100.000 € tutarında yıllık istihdam geliri başvuru sahibinin şartları karşılaması için yeterli mi?

Hayır, artık başvuru sahipleri 100.000 € tutarında yıllık istihdam geliri göstererek şartları karşılayamamaktadır. Başvuru sahiplerinin 500.000 € tutarında varlık göstermesi gerekmektedir.


S29: Programdan faydalanan kişinin varlıkların izlenmesine ilişkin kurallara ne kadar bir süre boyunca uyması gerekli ve bu konuya ilişkin beyanlar Kuruma ne biçimde sunulmalı?

Programdan faydalanan kişinin 150.000€ tutarındaki kısmı mali varlık formundaki 500.000€ varlığının izlenmesi, ilk 5 yıl süresince yıllık olarak yapılmalıdır. Beyan, programdan faydalanan kişi ve acente tarafından imzalanacak MPRP5 Formu (Resmi Uygunluk Formu) sunularak yapılacaktır.

 

S30: 500.000€ tutarındaki sermaye şartı, Malta’da kiralanan/alınan gayrimenkulün değerinden ayrı olarak mı değerlendirilmektedir?

Evet, bunlar birbirinden farklı, iki ayrı şarttır. Müşterilerin aşağıdakilere dair kanıt sunması gerekmektedir:

 

1. 150.000€ tutarındaki kısmı mali varlık formunda olması gereken 500.000 € varlık; ve

2. 300.000/350.000 € değerinde veya yıllık 10.000/12.000 € tutarında kirası olan gayrimenkul.

S31: Kurum “fonların ve servetin kaynağına dair beyan” olarak ne beklemektedir?

Fonların ve servetin kaynağına dair beyan MPRP2 Formunda gösterilmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin, idari ücretin ve katkı payının ödemesinin yapılacağı asıl banka hesabının son 3 aylık banka hesap özeti de gerekmektedir.

 

S32: İnsanların çoğu paralarını uzun süre boyunca banka hesaplarında tutmaz. Gayrimenkullere, menkul kıymetlere veya işletmelere yönelik yatırım yapabilirler. Başvuru sahibinin menkul kıymetler/yatırım portföyü ve/veya gayrimenkul değerleme raporu ve/veya şirket mali tablosu sunması mümkün müdür?

Evet, bu belgeler saygın bir şirket veya resmi bir kurum tarafından düzenlendiği sürece geçerlidir. Bu belgeler, fonların ve servetin kaynağına dair beyanın yer aldığı MPRP2 formu da dahil olmak üzere, gerekli MPRP formları eşliğinde sunulacaktır. Kurum, “bireysel” mali durumla ilgilenmekte olup, başvuru sahibinin, katılım koşulları karşılayan gayrimenkule ilişkin MPRP gerekliliklerini karşılayabilecek yeterli kaynağı bulunduğuna ve programın 150.000 Euro’luk kısmı mali varlıklar şeklinde olan 500.000 € tutarında sermayeye ilişkin gerekli program kriteri karşılamaya devam ederken kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hayatlarını idame ettirmesini sağlayabileceğine Yönetim Kurulunu ikna etmesi gerekmektedir. Önemli olan başvuru sahibinin beyanının geçerliliğinin sürdürmek üzere güvenilir kanıt sunmaktır.


S33: 500.000 € tutarındaki sermaye gerekliliğine ilişkin olarak, müşterinin varlıkları çoğunlukla gayrimenkul biçimindeyse (ve mutlak surette nakit veya diğer likit varlıklar biçiminde değilse) bir mimarın yapacağı değerleme işlemi toplam net varlıklarını belirlemeye yönelik kanıt olarak kabul edilir mi?

Evet, mimarın değerlemesi kabul edilir ve gayrimenkul asıl başvuru sahibinin uyması gereken sermaye şartının bir kısmını oluşturabilir.

 

S34: Varlıkları veya geliri olan eş, bakmakla yükümlü olunan bir kişi sayılır mı?

Başvuru sahibinin eşi bakmakla yükümlü olunan bir kişi sayılmakla birlikte, bu kişinin belirli varlıklara ve gelir kaynaklarına sahip olmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

 

S35: Asıl başvuru sahibi halka açık bir şirkette hisse sahibi olduğunu onaylarsa, bu şirketin dosyalarının başvuru dosyasıyla beraber sunulması gerekir mi?

Başvuru sahibinin halka açık şirketteki hisseleri toplam hisselerin %10’undan fazlaysa şirket dosyaları gereklidir. Daha fazla bilgi için S56’ya başvurunuz.

 

S36: Asıl başvuru sahibi, varlıklarının kanıtını bir bağışçıya dayandırabilir mi?

Evet, ancak bu bağışların mevzuatta belirtildiği şekilde asıl başvuru sahibi adına yapılması gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirmek için, bağışta bulunan kişinin finansmanı asıl başvuru sahibine aktarması ve başvuru sahibinin de bu transfere ilişkin banka transferi kanıtının yanı sıra bir yeminli beyan veya hibe senedi gibi kanıt niteliğinde belge sunması gerekir.

 

4. MÜŞTERİNİ TANI (KYC)

S37: Vekilin KYC kanıtlarını Kuruma hangi biçimde sunulması gerekmektedir?

Acente, saygın kişilerin Programa dahil edilmesini sağlamaktan sorumlu olduğundan, acentenin, olası programdan faydalanan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu 14 yaşından büyük herkes hakkında güvenilir kaynaklar üzerinden yürütülmüş soruşturmalara ilişkin basılı raporları ileterek Kuruma destek olması

gerekmektedir. Acente tarafından sağlanabilecek diğer bilgiler, Kurumun uygun bir durum tespiti yürütmesini kolaylaştıracaktır. Acentenin, yalnızca kendilerinin sorumlu olduğu soruşturmalarının kanıtlarını saklamaları gerektiğini unutmamalıdır. Acentenin ayrıca imzalı ön yazının aslını da sunması gerekmektedir.

 

S38: Acentenin hangi aşamada KYC kanıtlarını sunması gerekir?

KYC kanıtları başvuru aşamasından sonra sunulmalıdır.

5. BAŞVURU DAHİLİNDE SUNULAN BELGELER

S39. Acentenin, başvuruyu sunmak üzere Müşteri İlişkileri ve Uyum biriminden randevu almadan önce herhangi bir belge sunması gerekiyor mu?

Hayır, randevu almadan önce herhangi bir belge sunulması gerekmiyor. Acente yalnızca, başvuru dosyası sunulurken, kılavuzlarda/başvuru formlarında öngörülen tüm belgelerin eksiksiz olmasını sağlamalıdır.

Acente, adli sicil kaydı düzenlenmesi için veya adli sicil kaydının doğrudan Kuruma sunulması için Kurumun önerisinin gerektiği yargı bölgelerinde iyi bir başvuru sunulabilmesi için, başvurudan önce Müşteri İlişkileri ve Uyum birimine adli sicil kayıt talebi sunmalıdır.

 

S40: Başvurunun sunulması aşamasında gerekli belgelerin tam listesine nereden ulaşabilirim?

Ayrıntılı listeye Kurumun internet sitesinde bulunan Acente El Kitabından ulaşabilirsiniz.

 

S41: Kurum doğum belgesi ve evlilik belgesi vb. gibi belgelerin aslını başvurunun ilk aşamalarından daha sonraki aşamalarda mı talep ekmektedir?

Hayır, başvurunun ilk aşamasında gerekli olan bu belgeler, asıl belge ya da duruma göre apostil ile onaylanmış veya tasdik edilmiş aslına uygun kopya şeklinde sunulabilir. Söz konusu belgeler İngilizceden başka bir dildeyse bunların İngilizceye çevrilmesi gerekir. Malta dışında yapılan çeviriler apostil ile onaylanmalı veya tasdik edilmelidir. Malta’daki çeviriler ise yeminli bir tercüman tarafından yapılmalıdır.


S42: Bakmakla yükümlü olunan çocuklar varsa, asıl başvuru sahibinin, boşanma belgelerini ve boşandığı eşinin pasaportunun kopyasını ve imzasını sunması gerekir mi?

Boşanmış bir kişi varsa - asıl başvuru sahibi veya bakmakla yükümlü olunan statüsündeki bir kişi olmasına bakılmaksızın - boşanma belgesi her koşulda, bu kişi o zamandan beri tekrar evlenmişse bile sunulmalıdır.

 

S43: Reşit olmayan çocukların velayetini kanıtlamak için hangi belgeler gerekli?

a) Asıl başvuru sahibinin tek yasal velayet sahibi olduğu durumlarda mahkeme kararı gerekmektedir.

 

b) Asıl başvuru sahibi ve eşinin çocuğun velayetini paylaştığı ve eşin başvuru kapsamında olduğu durumlarda, hem başvuru sahibinin hem de eşinin çocuğa ilişkin olarak MPRP4a Formu imzalaması gerekmektedir.

c) Asıl başvuru sahibi ve eşinin çocuğun velayetini paylaştığı ve eşin başvuru kapsamında olmadığı durumlarda, eşin çocuğa ilişkin olarak MPRP4a Formu imzalaması ve pasaportunun aslına uygun onaylı bir kopyası gerekmektedir.

 

d) Başvuru sahibinin eşinin tek velayet sahibi olduğu durumlarda mahkeme kararı gerekmektedir.

e) Asıl başvuru sahibinin velayeti başvuru kapsamında olmayan biyolojik ebeveynle paylaştığı durumlarda, biyolojik ebeveynin onayı ve pasaportunun aslına uygun onaylı bir kopyası gerekmektedir.

f) Başvuru sahibinin eşinin velayeti başvuru kapsamında olmayan biyolojik ebeveynle paylaştığı durumlarda, biyolojik ebeveynin onayı ve pasaportunun aslına uygun onaylı bir kopyası gerekmektedir.

 

g) Biyolojik ebeveyn tek velayet sahibiyse ve başvuru kapsamında değilse, çocuk başvuru kapsamına alınamaz.

Başvuruda bulunmayan tarafın pasaportu yoksa bir yeminli beyan vermesi gerektiğini unutmayın.

 

S44: Reşit olmayan çocuklar söz konusu olduğunda iki ebeveynin de muvafakati gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak, ebeveynin (MPRP dahilinde olmayan), çocuğun diğer ebeveynle birlikte MPRP’ye dahil olması konusunda muvafakat vermek için hangi başvuru formlarını imzalaması gerek?

Söz konusu belge Bakmakla Yükümlü Olunan Reşit Olmayan Çocuk Beyanı - MPRP4a Formudur. Başvuru sahibinin çocuğun/bakmakla yükümlü olunan kişinin velayetini elinde tuttuğu durumlarda, partnerinin herhangi bir ek belge

imzalaması gerekmemektedir. Bu, çocuğun vatandaşı olduğu ülkenin ulusal kanunlarına halel getirmeyecek ve bu kanunlara tabi olacaktır. Müşterek velayet durumunda, diğer ebeveynin C Bölümünü doldurması ve pasaportunun bir kopyasını sunması gerekmektedir.

 

S45: Asıl başvuru sahibi ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler belirli bir ülkeden adli sicil belgesi alamıyorlarsa vekilin nasıl bir yol izlemesi gerekir?

Mevzuatta ana hatlarıyla belirtildiği üzere, vatandaşı olunan ülke veya asıl başvuru sahibinin son 10 yıl içerisinde 6 aydan uzun bir dönem boyunca ikamet ettiği ülkedeki veya ülkelerdeki yetkili makamlar (federal veya ulusal) tarafından düzenlenmiş adli sicil belgesi gereklidir. Yalnızca bu belgenin alınamayacağı Kurumu tatmin edecek şekilde kanıtlanan istisnai durumlarda, vatandaşı olunan ülkedeki veya asıl başvuru sahibinin son 10 yıl içerisinde 6 aydan uzun bir dönem boyunca ikamet ettiği ülke veya ülkelerdeki bir devlet kurumundan veya polis yetkilisinden alınacak, başvuru sahibinin gerekli belgeleri almak için iyi niyet içerisinde çaba gösterdiğini onaylayan yeminli beyan gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinden ve bakmakla yükümlü olduğu tüm kişilerden sabıka kayıtlarının temiz olduğunu beyan eden ayrı yeminli beyanlar alınacaktır.

 

S46: Başvuru sahibi Malta’da hiç ikamet etmemişse, Malta Emniyeti tarafından düzenlenmiş sabıka kaydı gerekli midir?

Hayır, gerekmemektedir.

S47: İkamet adresini kanıtlayan belge yalnızca başvuru sahibi için mi yoksa başvuru sahibinin eşi de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olunan diğer yetişkinler için de gerekli midir?

Yalnızca asıl başvuru sahibinin mevcut ikamet adresini kanıtlayan belge gerekmektedir.

 

S48: Müşteri ile acente arasındaki temsilcilik sözleşmesinin belirli bir formatta olması gerekiyor mu?

Evet. Bu sözleşmenin tam kapsamlı bir Vekaletname formatında olması ve şunları bulundurması gerekmektedir:

 

1. tarih;

2. asıl başvuru sahibinin bilgileri: adı soyadı, pasaport numarası ve düzenlendiği ülke ve ikamet adresi;

3. vekilin bilgileri: adı soyadı, kimlik numarası, ikamet adresi ve AKM Lisans numarası;

4. başvurunun sunulmasından ikamet belgelerinin ve ikamet kartlarının alınmasına dek başvuru sürecinin tamamını kapsayacak bir geçerlilik süresi;

 

5. vekalet verenin imzası; ve

6. şahitlerin bilgileri; adı soyadı ve imzası, pasaport numarası ve düzenlendiği ülke.

Adı geçen çevirmenler varsa bunların da belirlenmesi ve Vekaletnameyi imzalaması gerekmektedir.

 

S49: Bakmakla yükümlü olunan kişilere dair yeminli beyan için belirli bir şablon var mıdır?

Hayır, belirli bir şablon bulunmuyor. Ayrıca bu beyan yalnızca yetişkin çocuklar, ebeveynler ve büyük anneler/büyük babalar için gereklidir.

 

S50: Başvuru sahibinin gerekli nitelikleri karşılayan bir taşınmaz bir mal satın alacağına veya kiralayacağına dair bir taahhütname sunması ve geri ödemesiz idari ücret tutarını havale etmesi gerekmektedir. Bu konuda MPRP 1 Formu yeterli oluyor mu yoksa başvuru sahibinin imzaladığı ayrı bir taahhütname mi gerekli?

MPRP1 Formunun B Bölümündeki beyanname yeterlidir.

S51: Çin anakarasındaki noterlerin belgeleri noter tasdikli olarak düzenlemediğini ve apostil ile onaylamadığını öğrendik. Bu sorunla daha önce karşılaştınız mı? Bu durumda izlenecek kabul edilebilir prosedür nedir?

Evet, bu durumlarla daha önce karşılaştık. Çin menşeli resmi belgelerin/noter belgelerinin tasdik edilmesi, yani bu belgelerin Çin dışişleri bakanlığı tarafından onaylanması ve sonrasında ya Pekin’deki Malta Büyükelçiliği ya da Şanghay’daki Malta Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu prosedür halihazırda birkaç başvuru sahibi tarafından izlenmiş ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

 

S52: Yeterlik beyanı hangi dilde sunulmalıdır?

Yeterlik beyanının düzenleyen tarafından imzalaması ve tarihinin atılması ve belgenin aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce olmayan tüm yeterlik beyanları İngilizceye çevrilmelidir. Yurtdışında yapılan çeviriler için apostil düzenlenmeli ve bunlar tasdik edilmelidir. Malta’da yapılan çeviriler için apostil

düzenlenmesine veya bunların tasdik edilmesine gerek olmamakla birlikte çevirinin Malta’da kayıtlı bir çevirmen tarafından yapılması gerekmektedir.

 

S53: İşletme mülkiyeti kanıtının yalnızca asıl başvuru sahibinin serbest meslek sahibi olduğunu beyan ettiği durumlar için geçerli olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayım doğru mu?

İşletme mülkiyeti söz konusu olduğunda, bu mülkiyet ister tam ister kısmi olsun, başvuru sahibinin istihdam durumundan bağımsız olarak kanıt gereklidir. Daha fazla bilgi için S56’ya başvurunuz.

 

S54: Asıl başvuru sahibi serbest meslek dışında bir başka kimse tarafından istihdam ediliyorsa buna dair kanıt gerekli midir?

Evet, asıl başvuru sahibi serbest meslek dışında bir işle meşgul olduğunu beyan etmişse istihdama dair kanıt gereklidir.

 

S55: Hem serbest meslek sahibi hem de başka bir kimse tarafından istihdam edildiğini beyan eden asıl başvuru sahibinin hangi kanıtları sunması gerekir?

Asıl başvuru sahibinin hem serbest meslek sahibi hem de başka bir kimse tarafından istihdam edildiği durumlarda, MPRP2 Formunun C Bölümünde iki seçeneği de işaretlemesi ve çalıştığı bu iki işe dair kanıt sunması gerekmektedir.

 

S56: İşletme sahibi olunduğunu kanıtlamak için hangi belgeler sunulmalıdır?

Kısmen veya tamamen sahip olunan tüm işletmeler için aşağıdaki belgelerin asılları, aslına uygun onaylı suretleri ya da bunların ilgili yargı alanındaki eşdeğerleri sunulmalıdır:

• kuruluş belgesi

• kuruluş senedi ve esas sözleşme
• pay defteri

• yönetim kurulu üyeleri sicil kaydı.

İlgili yargı bölgesinin ulusal şirket sicilinden alınan resmi suret, kuruluş bilgileri, hissedarlar listesi, tarihleri de dahil kayıtlı ve ödenmiş sermaye bilgileri ve yönetim kurulu üyeleri ve/veya tüm tüzel kişilerin listesi dahil olmak üzere ilgili tüm bilgileri içeriyorsa yukarıdaki belgeler yerine sunulabilir.

Bu belgeler, isimleri yargı bölgesine bağlı olarak zaman zaman farklılık gösterse bile farklı yargı bölgelerinde denkliğe sahiptir.

Belge adında bu türden farklılık varsa konuya ilişkin bir beyan sunulması gerekir.

Resmi suretin ve yukarıda sayılan belgelerin gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz, dosyayı sunmadan önce Kurumun Müşteri İlişkileri ve Uyum birimi ile iletişime geçmeniz önerilir.

 

S57: Bakmakla yükümlü olunan kişilere dair yeminli beyan bu konudaki tek gerekli kanıt mıdır yoksa okul belgeleri, emeklilik belgesi gibi başka ek kanıt niteliğinde/destekleyici belgeler gerekmekte midir?

Bakmakla yükümlü olunan kişilere dair yeminli beyan yeterli olmakla birlikte tüm destekleyici belgeler süreci kolaylaştıracaktır.

 

S58: Her çift için bir evlilik belgesi yeterli midir? Tüm boşanma belgelerinin sunulması gerekiyor mu?

Evli bir çift için tek evlilik belgesi (veya aslına uygun onaylı kopyası) sunulmasında sakınca yoktur. Bununla birlikte, tüm boşanma belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

S59: MPRP4a Formu nasıl doldurulmalıdır?

Başvuru tarihinde 12 yaşından küçük olan çocuklar için B Bölümündeki kutucuğun işaretlenmesi ve C Bölümünün tamamının doldurulması gerekmektedir. Bakmakla yükümlü olunan 13-18 yaş aralığındaki çocuk içinse B ve C Bölümlerinin doldurulması gerekmektedir. C Bölümü asıl başvuru sahibi veya eşi tarafından doldurulup imzalanacak ve bu kişi formu asıl başvuru sahibi veya eşi sıfatıyla ibraz ettiğini belirtmek üzere uygun seçeneği işaretleyecektir. Bu kişi velayeti tek başına elinde tutuyorsa, bunu velayeti tek başına elinde tuttuğunu belirten kutucuğu işaretleyerek göstermelidir. D Bölümü, çocuğun diğer ebeveyni/yasal vasisi tarafından doldurulacaktır (diğer ebeveyn velayeti tek başına elinde tutmuyorsa). Tekrar belirtmek gerekirse, bu kişinin (diğer ebeveyn/yasal vasi), formda bilgileri yazılı reşit olmayan çocuğun durumuna ilişkin olarak asıl başvuru sahibi, eşi ya da başvuru sahibi dışındaki bir kimse olduğunu işaretleyerek göstermelidir.

 

S60: MPRP1 Formu ve MPRP7 Formu için geçerli olan tasdik prosedürü nedir?

MPRP1 Formu ve MPRP7 Formunun, başvuru sahibinin kimliği bir ruhsatlı acente tarafından Residency Malta tarafından sunulan dijital uygulama aracılığıyla doğrulandıktan sonra tasdik edilmesi gerekmektedir. Kimlik

doğrulama uygulamasına ait doğrulama raporunun bir suretinin ruhsatlı acente tarafından imzalanarak form ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin bu formları bir Yeminli İfade Görevlisi huzurunda imzalama seçeneği de bulunmaktadır. Yeminli İfade Görevlisinin imzalara şahitlik etmesi gerekmektedir. Yeminli İfade Görevlisi, ilgili ülkenin yasalarına göre yemin ettirme yetkisine sahip bir kişi olarak kabul edilecektir.

 

S61: Belirli bir doktor MPRP3 Formunu (Sağlık Raporu ve Anketi) doldurup imzalarsa, bu forma bir sağlık raporu eklenmesi gerekir mi?

Yanında hastanın, muayeneyi gerçekleştiren doktor tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve tarih atılmış kimlik belgesinin bulunduğu form yeterlidir.

 

S62: Formdaki MPRP3, D Bölümünün muayeneyi gerçekleştiren pratisyen hekim tarafından doldurulması gerek. Bu doktorun kim olabileceğine dair bir sınırlama mevcut mu?

Bu kişi MPRP3, A Bölümünü dolduran genel pratisyen hekim olabilir. Bununla birlikte, başka bir pratisyen hekim olmasında da sakınca yoktur.

 

S63: Belirli bir ülkede Malta büyükelçiliği veya konsolosluğu bulunmaması durumunda ya da asıl başvuru sahibi dilerse, yerel bir avukat/hukuk müşaviri/noter herhangi bir yeminli beyandaki imzalar için şahitlik edebilir mi? Yerel bir mahkeme de imzaya şahitlik edebilir mi?

İlgili yargı bölgesinde yeminli beyan alma yetkisi bulunan (ve yetkisinin geçerliliği Kurum tarafından da resmi olarak onaylanmış olan) makam, yeminli beyanlara ait imzalara bizzat şahitlik edebilir. Yerel mahkemelerdeki yeminli beyan görevlileri de bu işlem için geçerli olabilmektedir. Bununla birlikte, tüm imzaların ilgili makamın mührünü ve diğer bilgilerini de bulundurması gerektiği unutulmamalıdır.

 

S64: İbraz edilen beyannamelerin, müşterinin yazılı, imzalı beyannameleri olmaları yeterli midir? Yoksa yeminli bir beyanın da ibrazı gerekli midir?

Bazı durumlarda, örneğin mal/gelir beyanlarında, yazılı ve imzalı beyannameler gerekmektedir. Diğer durumlardaysa yeminli beyan gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Asıl başvuru sahibinin, bakmakla yükümlü olunan 18 yaşından büyük kişilere bakmakla yükümlü olan kişinin kendisi olduğunu beyan etmesi yeminli beyan gerektiren durumlara bir örnektir.


S65: Yeminli İfade Görevlisi, yeminli beyan sahibinin yeminli beyan üzerindeki imzasını tasdik edebilecek bir kişi midir?

Evet, Yeminli İfade görevlisi bu görevi yerine getirebilecek bir kişidir.

S66: Video konferans üzerinden yemin edilebilir mi?

Görüntülü çağrılar üzerinden alınan yeminler kabul edilmemektedir. Yeminler, bizzat görevli eşliğinde, yeminin edildiği yer de belirtilerek alınacaktır. Yemin edilmesi sırasında, Görevli tarafından yeminli beyanı veren kişinin kimliği onaylanır

ve kimlik belgeleri doğrulanır. Ayrıca, kişinin verdiği yeminin ciddiyetini iyice anlaması gerekmektedir.

 

S67: Sivil toplum örgütüne bağışın yapıldığını göstermek için hangi destekleyici belgenin sunulması gerekiyor?

Gönüllü Organizasyonlar Müdürlüğüne kayıtlı bir sivil toplum örgütünden alınmış, 2.000 € tutarında bağışın yapıldığını gösteren makbuz yeterli olacaktır.

 

S68: Vietnam menşeli belgeler için nasıl bir tasdik süreci izlenmektedir?

Vietnam tarafından tasdik edilmesi gereken her belge, öncelikli olarak Vietnam'da, aşağıdaki konumlardan birinde tasdik edilmelidir:

i. Vietnam Dışişleri Bakanlığı - Konsolosluk Departmanı

Adres: 40 Trần Phú Street, Ba Đình District, Ha Noi Telefon Numarası: (0084) 24 3799 3125

ii. Dış İlişkiler Departmanı - Ho Chi Minh Şehri:

Adres: 6 Alexandre de Rhodes, District 1, Ho Chi Minh Şehri

Telefon Numarası: (0084) 28 3822 4224 ve (0084) 28 3822 3055

 

Belge Vietnam’da tasdik edildikten sonra, ikinci tasdik için Pekin, Çin’de aşağıdaki adreste bulunan Malta Büyükelçiliğine gönderilmelidir:

i. 51, San Li Tun Diplomatic Office Building, Chaoyang District, Pekin, Çin

 

Geçerli ücret, 2016 tarihli, 221 sayılı Yasal Bildirim uyarınca belge başına 200 RMB (25 €) tutarındadır.


Pekin, Çin’deki Malta Büyükelçiliğine belgeleri sunmak üzere, Perşembe günleri saat 10:00-12:00 arasında olacak şekilde önceden randevu almak gerektiği unutulmamalıdır. Belgeler bizzat başvuru sahibi veya vekili tarafından sunulmalı ve teslim alınmalıdır. İşlem süresi 10 iş günüdür.

6. BAŞVURUNUN SUNULMASI

S69: Asıl başvuru sahibinin başvurunun sunulduğu sırada orada bulunması gerekiyor mu?

Hayır, acente, başvuruyu başvuru sahibi adına sunacaktır.

S70: 10.000 € tutarındaki geri ödemezsiz ilk ücret nasıl ödenecek?

Ücretin elektronik banka transferi ile Kuruma ödenmesi gerekmektedir. Başvuru dosyası Kurum tarafından onaylandığında acente bir ücret talebi iletilecek, acente de ücreti bir ay içerisinde uygulama referans numarasını belirterek MPRP2 Formunda belirtilen banka hesabından direkt olarak Kurumun banka hesabına aktarması için asıl başvuru sahibini yönlendirecektir.

 

S71: Asıl başvuru sahibi ödemeleri nasıl yapacak?

İlgili tüm ücretlerin ödemesi, asıl başvuru sahibinin başvuruyu sunarken MPRP2 Formunda beyan ettiği şekilde, yalnızca banka hesabından doğrudan ödeme yoluyla yapılmalıdır.

Aşağıdaki yöntemlerle yapılan ödemeler Residency Malta Agency tarafından kabul edilmeyecektir:

 

-                      Kredi kartı ve/veya banka kartıyla yapılan ödemeler

-                      Sanal ödeme platformlardan yapılan ödemeler (örn. Paypal)

-                      Kripto para birimleriyle yapılan ödemeler

Banka/kredi kartlarıyla yapılan ödemeler, yalnızca oturma izninin düzenlenmesi veya yenilenmesi için Identity Malta’ya yapılacak ödemelerin işlenmesinde kabul edilecektir.

 

S72: Acentenin, asıl başvuru sahibinin neden Malta’da oturum izni almakla ilgilendiğini belirten bir ön yazı sunması gerekmektedir. Bu ne için gereklidir?

Kurum, acentenin, başvuru sahibinin Malta’dan yatırım yoluyla oturum izni almak için başvuru yapmaktaki isteğini açıklayan bir takdim yazısı sunmasını zorunlu tutmaktadır. Ayrıca, asıl başvuru sahibi bir niyet mektubu da iletmeyi tercih edebilir.

7. PRENSİPTE ONAY YAZISININ, İKAMET BELGESİNİN, İKAMET KARTININ VE

BİYOMETRİK VERİLERİN DÜZENLENMESİ

S73: Başvuru usulüne uygun şekilde sunulduktan hemen sonra nasıl bir süreç izlenmesi gerekiyor?

Destekleyici belgelerin tamamını içeren eksiksiz ve doğru bir başvuru dosyası sunulacaktır. Kurum, eksikleri olan başvuru dosyalarını kabul etmeyecektir. Sunulacak belge ve formların tam listesine, internet sitemizde bulunan Acente El Kitabından ulaşabilirsiniz.

Yeni bir başvuru sunmak için vekilin Müşteri İlişkileri ve Uyum biriminden randevu alması gerekir. Acente, başvuru dosyasını randevu sırasında, duruma göre, resepsiyon görevlisine ya da bir Müşteri İlişkileri ve Uyum birimi çalışanına sunacaktır. Bunun üzerine acenteye, yalnızca başvurunun Kurum tarafından resmi olarak alındığını onaylayan bir alındı yazısı verilecektir.

Başvuru dosyası Kurum tarafından incelendikten ve kabul edildikten sonra, resmi bir alındı yazısı düzenlenir ve başvuru sahibinden 10.000 € tutarındaki ilk geri ödemesiz ücreti ödemesi istenir. Ücret alındıktan sonra başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir durum tespiti süreci yürütülür. Bu aşamada olumlu sonuçlanırsa, başvuru Onay Kuruluna sunulur ve başvuru burada da onaylanırsa Prensipte Onay Yazısı düzenlenir.

Bunun ardından, asıl başvuru sahibinin katkı payını ödemesi, gerekli koşulları karşılayan bir mal satın alması/kiralaması, bağış yapması ve gerekli sağlık sigortasını alması gerekir.

Kurum, ikamet belgesini, bütün belgelerin tamamlanmış ve kabul edilebilir olduğuna kanaat getirilmiş olması şartıyla, asıl başvuru sahibi gerekli bütün belgeleri sunduktan sonraki 7 gün içerisinde düzenleyecektir.

Kurum ayrıca, asıl başvuru sahibi (programdan faydalanan kişi) için Nihai Onay Yazısı düzenleyerek biyometrik verilerini toplamak üzere bu kişiyi ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri ofislerimize davet eder. Biyometrik veriler toplandıktan ve tüm ikamet formları alındıktan sonra başvuru, basılmak üzere oturum izni departmanına gönderilecektir. İkamet kartlarının basılması, mevcut durumda her bir başvuru için 2 hafta civarında sürmektedir.


S74: İkamet belgelerinin ve ikamet kartlarının bir son geçerlilik tarihi olacak mı?

Mevzuatta belirtilen gerekliliklere uyulmaya devam edildiği sürece ikamet belgesinin bir son geçerlilik tarihi olmayacaktır. Bununla birlikte, ikamet kartı başlangıçta 5 yıl süresince geçerli olacak ancak yenilenebilecektir. İkamet kartının 14 yaşından küçük bir çocuk için düzenlendiği ve çocuğun 5 yıllık geçerlilik süresi içerisinde 14 yaşını doldurduğu durumlarda, çocuğun kartının geçerlilik süresi 14. doğum gününden bir ay sonrası olacaktır. Aynı durum bakmakla yükümlü olunan bir kişinin 18 yaşını doldurması halinde de geçerlidir.

 

S75: Belirli kategorilerde yer alan bakmakla yükümlü olunan kişiler için biyometrik veriler konusunda herhangi bir muafiyeti bulunuyor mu?

Evet, 2 yaşına kadar olan bebekler biyometrik veriler toplanmasından muaftır. Bununla birlikte, her çocuk için pasaport ebadında 2 onaylı fotoğraflı ID2 Formu gerekmektedir. Engelli bireyler söz konusu olduğundaysa, her durum özelliklerine göre ayrı olarak değerlendirilecektir.

 

S76: Asıl başvuru sahibinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Maltaca/İngilizce bilgisini ölçmek için dil testi yapılacak mı?

Herhangi bir dil testi uygulanmayacak.

S77: İkamet kartı 5 yıl sonunda yenilendiğinde başka ücretler uygulanacak mı?

Evet. İkamet kartının yenilenmesi için kişi başına yıllık 27.50 € ödenmesi gerekmektedir.

 

S78: İkamet kartları yurt dışından, Malta Büyükelçiliği üzerinden yenilenebilir mi?

Hayır, ikamet kartları yurt dışından, Malta Büyükelçiliği üzerinden yenilenememektedir.


S79: İlk beş yıllık dönemin ardından ikamet kartlarının yenilenmesinden sonra, asıl başvuru sahibi ve programdan faydalanan diğer kişilerin biyometrik verilerinin yeniden toplanması için Malta’ya mı gelmesi gerekmektedir?

Evet, ilk beş yıllık ikamet döneminden sonra programdan faydalanan herkesten biyometrik verilerinin yeniden toplanması talep edilmektedir.

 

S80: Kurum, başvuru sahipleri için seyahat amacıyla vize düzenlenmesini kolaylaştırıyor ya da destekliyor mu?

Hayır, Kurum seyahat vizesi almak isteyen başvuru sahiplerine herhangi bir destek sunamamaktadır.

 

S81: Gayri menkulün kira başlangıcının, nihai belgelerin sunulması için alınacak randevuya mümkün olduğunca yakın olması mı gerekecek?

Kira sözleşmesinin nihai kanıtların sunulacağı tarihe mümkün olduğunca yakın olması idealdir. Aynı şey sağlık sigortası poliçesi için de geçerlidir. Kurum, en fazla 3 ay süren bir tolerans dönemi uygulamaktadır.

 

S82: Asıl başvuru sahibi, kendisi şirketin sahibiyse ya da şirketin yöneticisi/hissedarı olduğu için şirket banka hesabını kullanma yetkisi bulunuyorsa, ücret ve katkı payı ödemelerini gerçekleştirmek için şirketin banka hesabını kullanabilir mi?

Asıl başvuru sahibinin şirketinin banka hesabını kullanabilmesi için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 

- asıl başvuru sahibine şirketin banka hesabından MPRP başvurusu için para transferi yapma yetkisi veren yönetim kurulu kararı;

 

- şirket kuruluş belgesi, pay defteri ve yönetim kurulu üye sicili;

 

- para transferinin yapılacağı şirkete ait banka hesabının 3 aylık hesap özeti; Asıl başvuru sahibinin aktif banka hesabının 3 aylık hesap özeti bu durumda da gerekmektedir.

 

S83: Sağlık sigortası poliçesinin başvuru onaylandıktan sonra gerekli diğer belgelerle birlikte mi sunulması gerekiyor?

Evet, sağlık sigortası poliçesi, Asıl Başvuru Sahibinin imzaladığı, sağlık sigortası poliçesinin karşılamadığı ek tıbbi masrafların tamamını tüm yararlanıcılar için yerel olarak kendisinin karşılayacağını belirten beyannameyle birlikte sunulmalıdır.


S84: Sağlık sigortası parametreleri nelerdir?

Sağlık sigortası, tüm yararlanıcılar için yıllık en az 30.000 € tutarında sağlık harcamasını ve Malta için bütün masrafları karşılamalıdır. Yararlanıcılardan herhangi birisi Schengen Bölgesinde seyahat etmesi halinde, seyahatlerini kapsayan ayrı bir sigortaya başvurmaları talep edilmektedir. Sağlık sigortası primi, yaşa bağlı olarak kişi başı 250-750 € aralığında olmalıdır.

 

S85: Başvuru onaylandıktan sonra başvuru sahiplerinin biyometrik verileri nerede sunması gerek? Tüm ailenin Malta’ya gelmesi gerekiyor mu?

Nihai Onay Yazısından sonra, asıl başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu herkesin biyometrik verilerinin alınması için Malta’ya gelmesi gerekiyor.

8. MALTA VATANDAŞLIK HAKLARININ ALINMASI

S86: Başvuru sahipleri, vatandaşlığa kabul yoluyla Malta vatandaşlığı almak için başvuru yapması mümkün olacak mı?

Evet, yararlanıcılar en az 5 yıl süreyle kesintisiz olarak Malta’da ikamet ettikten sonra uzun süreli ikamet yoluyla Malta vatandaşlığı almak için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapacak kişi, başvuru tarihinden hemen önceki 12 ay süresince ve önceki 6 yıllık dönemin 4 yılında Malta’da ikamet etmiş olmalıdır. Bu kişi, yazılı/sözlü İngilizce veya Maltaca bilgisine sahip, akıl sağlığı yerinde ve iyi halli olmalıdır.

Yasaya göre, Bakanın başvuru kabul veya reddetme takdiri bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir kişi, gerekli koşulları sağladığında otomatik olarak vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık almaya hak kazanmayacaktır. Bakanın kararı, diğer gerekliliklerin yanı sıra, ülkede ikamet edilen yılların da ilgili talebin incelenmesinde dikkate alındığı iç politikalara dayalı olabilir.

9. İSTİHDAM VE EĞİTİM

S87: Programdan faydalanan kişiye, Malta’da istihdam edilmek veya bir işle meşgul olmak üzere otomatik olarak lisans verilmekte midir?

Malta Süresiz Oturum İzni Programı kapsamındaki ikamet izni, programdan faydalanan kişiye herhangi bir istihdam lisansı hakkı vermemektedir. Programdan faydalanan kişi, normal prosedürleri izleyerek çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır.


S88: Programdan faydalanan kişi ve/veya bakmakla yükümlü olunan kişiler Malta’da bir iş kurmak için nasıl başvuruda bulunabilir?

Programdan faydalanan kişi veya eşi, geçerli mevzuat gerekliliklerini karşıladıkları müddetçe, Malta’da bir iş kurmak üzere başvuruda bulunabilir. Bakmakla yükümlü olunan kişiler de oturma izinlerini kaybetmeksizin bu yolu izleyebilir.

 

S89: MPRP programdan faydalanan kişilere herhangi bir vergi indirimi sağlamakta mıdır?

MPRP kapsamında, herhangi bir vergi yardımı ve/veya teşviki yer almamaktadır. Bu statüye sahip olacak kişiler için Malta’daki yasal vergi oranları geçerli olacaktır.

Bununla birlikte, temel yasal hükümler, prensipte, Malta mukimi olmayan bireylerden aşağıdaki kapsamda vergi alınmasını öngörmektedir:

i. Malta'da ikamet eden kişiler söz konusu olduğunda, Malta'da elde edilen tüm vergiye tabi gelirler ve sermaye kazançları ile Malta dışında elde edilip Malta'ya havale edilen vergiye tabi gelirler  ii. Malta'da ikamet etmeyen kişiler söz konusu olduğunda, yalnızca Malta'da elde edilen vergiye tabi gelirler ve sermaye kazançları.

 

Uzun Süreli Mukimlerin Statüsüne (Üçüncü Ülke Vatandaşları) İlişkin Mevzuat ve Avrupa Birliği Vatandaşlarının ve Aile Üyelerinin Serbest Dolaşımı Hakkında Tüzük kapsamında belirli haklara sahip olan ve dünya çapında vergiye tabi olmaya devam edecek kişiler, yukarıdaki kurallardan muaftır. Ancak, MPRP'nin bu tür haklar vermediği göz önünde bulundurulduğunda, MPRP sahipleri vergi konusunda temel olarak, önceki paragrafta belirtilen genel prensiplere tabi olacaktır.

Sonuçta her bireyin kendi özel durumunda uygulanacak vergiyi tespit etmesi gerekecektir. Bu yüzden bir vergi danışmanından tavsiye alınması şiddetle tavsiye edilir.

 

S90: Programdan faydalanan kişinin bakmakla yükümlü olduğu, reşit olmayan bir kişinin Malta’da ikamet ettiği sürede ücretsiz eğitim hakkı olacak mı? Eğer olacaksa, bu, orta ve yüksek öğretim (yani üniversite) için de geçerli mi?

Hayır, reşit olmayan kişilerin MPRP dahilinde ücretsiz eğitim hakkı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, asıl başvuru sahibi veya eşi Malta’da çalışma izni alırsa, ebeveynler çocuklarının geçerli tek çalışma izni mevzuatı (SL 217.17) ve Eğitim Kanunu uyarınca ücretten muaf tutulması için başvuru yapabileceklerdir.

 

S91: Başvuru sahipleri, MPRP kapsamında bir AB ülkesinde çalışabilir mi?

MPRP, programdan faydalanan kişiye, Schengen Bölgesi içerisinde herhangi bir istihdam hakkı vermemektedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, Schengen bölgesinde yer alan ülkedeki hükümlere göre çalışma izni almak üzere başvuru yapması gerekmektedir.

 

10. SEYAHAT

S92: İkamet kartı sahibi tüm Avrupa’ya mı yoksa yalnızca Schengen bölgesindeki ülkelere mi vizesiz seyahat edebilecek?

MPRP ikamet kartı sahipleri vizesiz olarak yalnızca Schengen bölgesindeki ülkelere, 180 günlük bir dönem içerisinde en fazla 90 gün olacak şekilde seyahat edebilirler. Seyahat eden kişinin geçerli seyahat belgelerini ve ikamet kartlarını her durumda yanlarında taşımaları gerekmektedir ve ayrıca seyahat planlarını kapsayan bir sağlık sigortası almaları beklenmektedir.

 

11. PROGRAMDAN FAYDALANAN KİŞİLERİN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

S93: Bakmakla yükümlü olunan bir kişi, 27 yaşını doldurduktan sonra, Malta’da oturma iznini otomatik olarak kaybeder mi?

Hayır, önceki mevzuatta geçerli olan 27 yaş sınırı artık yürürlükte değildir.

S94: MPRP kapsamındaki reşit olmayan çocuklar, 18 yaşında olduğunda Malta’daki ikamet statülerini kaybederler mi?

Hayır, uygunluk kriterlerini karşıladıkları sürece MPRP kapsamındaki ikamet statülerini kaybetmezler.

 

S95: Programdan faydalanan kişi, ilk 5 yıl içerisinde Malta’daki oturma izni haklarından feragat etmeye karar verirse, kendisine ait mülkü satması veya kira sözleşmesini sonlandırması mümkün olur mu?

 

Programdan faydalanan kişinin gayrimenkulünü satması veya kira sözleşmesini sonlandırması statüsünü kaybetmesine yol açacak ve aynı şekilde tersi de

geçerli olacak, yani, ikamet belgesinden feragat ederse yerine getirmesi gereken hiçbir yükümlülük kalmayacaktır. Programdan faydalanan kişi, oturma izninden feragat eder veya bunu kaybederse, bakmakla yükümlü olduğu ve aynı belge üzerinden oturum izninden faydalanan herkes otomatik olarak oturum izinlerini kaybedecektir.

 

12. UYUM

S96: Kılavuzlarda atıfta bulunulan Resmi Uyum Formu nedir?

Resmi Uyum Formunu (MPRP 5), programdan faydalanan kişinin ilk 5 yıl boyunca her yıl ve sonrasında Kurumun takdirine bağlı olarak doldurması gereken, vekilin ilgili gerekli belgelerle birlikte sunmakla yükümlü olduğu resmi bir formdur. Formun kendisi, müşterinin yükümlülüklerinin yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirildiğinin beyanıdır. Bu form programdan faydalanan kişi tarafından doldurulup imzalanmalıdır. Belgenin diğer tüm destekleyici belgelerle birlikte, yaklaşık 1 hafta önceden ve 2 haftadan daha erken olmayacak şekilde sunulmasını sağlamak ise acentenin sorumluluğundadır. Form aşamasında veya MPRP41 (daha fazla bilgi talep edilen rapor) aşamasında gerekli belgeler 3 aylık dönem içerisinde sunulmazsa, başvuru kapsamındaki tüm ikamet kartların iptali söz konusu olabilir.

 

S97: İkamet kartlarının yenilenmesi için nasıl bir süreç izlenmeli? Bu süreç acente üzerinden de yürütülebilmekte mi?

İkamet kartları, 14 veya 18 yaşını dolduran, bakmakla yükümlü olunan reşit olmayan kişiler hariç olmak üzere, 5 yıllık geçerlilik süresiyle düzenlenmektedir. Söz konusu durumda kart, kişinin doğum gününde geçerliliğini yitirmektedir. Bu durumda kart otomatik olarak yenilenmektedir. 5 yıllık geçerlilik süresinden sonra yenileme başvuruları acente aracılığıyla yapılmalıdır. Yenileme süreci değişikliğe tabidir. Kartlarının süresinin uzatılması için biyometrik veriler yeniden alınmalıdır.

 

S98: Kira sözleşmesi süresi, ikamet kartının süresi ile aynı mı, yani ikamet kartı 5 yıllık olarak düzenlenmişse müşterinin kira sözleşmesi 5 yıllık mı olmalıdır?

Belirlenen gerekliliklere uyulması için kira sözleşmesi süresi bir yıldan kısa olmamalıdır. Ancak, programdan faydalanan kişinin Malta’da hiçbir boşluk olmaksızın her zaman ikamet ettiği geçerli bir ikameti bulunmalıdır.


S99: Bu durum Kurumun takdirine bağlı olduğundan, programdan faydalanan kişinin 5 yıl sonunda başka herhangi bir uyum formu sunması gerekecek mi? Bu süre dolduktan sonra tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi sürdürmek gerekiyor mu? Ödenecek herhangi bir ücret var mı? Doldurulması ve sunulması gereken herhangi bir belge bulunuyor mu?

Programdan faydalanan kişinin, 5 yıldan sonra gerekli nitelikleri karşılayan gayrimenkulü elinde tutması gerekmemektedir. Bununla birlikte, Malta’da konut niteliğinde bir gayrimenkulü bulunması ve Malta’daki riskleri karşılayacak bir hastalık sigortası alması gerekmektedir. Kurumun, acente aracılığıyla programdan faydalanan kişiden ikamet adresine ve hastalık sigortasına dair kanıt sunmasını talep etme ve programdan faydalanan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hala gerekli şartları karşıladığından emin olmak için durum tespiti yürütme hakkı bulunmaktadır.

 

S100: 500.000 € tutarındaki sermayeyi gösterme gerekliliği yalnızca ilk 5 yıl için mi geçerlidir?

Programdan faydalanan kişinin, 150.000 € tutarındaki kısmı finansal varlıklar olan 500.000 € tutarındaki sermayeyi yalnızca ilk beş yıl boyunca elinde tutması gerekmektedir.

13. BAŞKA BİR PROGRAMA GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN BAŞVURU SAHİPLERİ

S101: Halihazırda MPRP kapsamında başvuru yapmış bir kişi İstisnai Hizmetler İçin Vatandaşlık programına başvurmaya karar verirse, 40.000 € tutarındaki idari ücret, İstisnai Hizmetler İçin Vatandaşlık programı başvuru ücretlerinden düşülecek mi?

Hayır, MPRP için ödenen 40.000 € geri ödenemez ve devredilemez. İki Program birbirinden ayrıdır.

 

S102: Bir müşteri İstisnai Hizmetler için Vatandaşlık başvurusunu MPRP başvurusuyla değiştirebilir mi?

Hayır, bu iki program birbirinden ayrıdır. Başvuru sahibi İstisnai Hizmetler için Vatandaşlık başvurusundan vazgeçip MPRP başvurusunda bulunmak isteyebilir. Ancak bu durumda, MPRP süreçlerinin tamamının izlenmesi gerekir.

 

S103: Başvuru sahibinin halihazırda başka bir plan üzerinden oturma izni bulunuyor ancak MPRP başvurusu yapmak istiyorsa Form ID 1A ve Form ID 2 gibi yeni oturum izni için olan formlarını sunması gerekir mi?

Evet, başvuru sahibinin yeni oturma izni başvuru formlarını Kuruma sunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin önceki oturma izinleri için sunduğu belgelerin MPRP başvurusuyla hiçbir ilişkisi olmayacaktır.

 

14. GENEL

S104: Verilerin korunmasına ilişkin formlar hangileri?

MPRP10 Formu, EU2016/679 Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gerekliliklerine uyulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm başvuru sahipleri bu Formu imzalayarak onay verecektir. Başvuru zamanında reşit olmayan, bakmakla yükümlü olunan kişiler için de MPRP10 formu gerekli olup, formun ebeveynlerinden birisi tarafından imzalanması gerekmektedir (ebeveynlerden hangisinin başvurunun bir parçası olması gerekiyorsa).

 

S105: Programdan faydalanan kişinin eşinden boşanması nasıl sonuçlar doğurur?

Boşanma halinde, programdan faydalanan kişinin eşi ve eşinin ebeveynleri ile büyük anneleri/büyük babaları oturma izinlerini yitirecektir. Bu ayrıca, boşanılan eşin, diğer biyolojik ebeveyni programdan faydalanan kişiler arasında olmayan ve başvuru kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü verilebilmiş çocuklarını etkileyebilir. Her durum özelliklerine göre ayrı olarak değerlendirilecektir.

 

S106: Müşterimiz AB vatandaşı, partneriyse üçüncü bir ülkenin vatandaşı. Müşterimiz partneri için MPRP başvurusunda bulunmak istiyor. Müşteri Avrupa vatandaşı, dolayısıyla da programa başvurması yasak olduğundan, partnerinin (üçüncü bir ülke vatandaşı) MPRP’ye başvurması ancak müşterinin bağış yapan kişi olarak hareket etmesi mümkün müdür?

Mevzuata göre bu kişinin, bağışta bulunan kişi tarafından desteklenen asıl başvuru sahibi olarak başvuru sunmasının önünde engel yoktur.


S107: Hayırsever ile bağışlayan arasındaki fark nedir? Bu iki durumun her biri için hangi belgeler gerekmekte?

Bağışlayan

Bağışlayan, belli bir vakitte, tek seferlik bağış yaparak asıl başvuru sahibinin toplam servetini biriktirmesine katkıda bulunmuş kişidir. Bu durumda aşağıdaki belgeler sunulacaktır:

1. İmzanın diğer durumlarda da doğrulanabilmesi için bir araç olarak gerekli olan, bağışlayan(lar)ın pasaportunun bilgilerinin ve imzasının bulunduğu sayfaları (hibe senedi gibi belgelere ek olarak)

2. Bağış(lar) başvuru sahibinin servetinin önemli bir kısmını oluşturuyorsa veya başvuru sahibinin servetini biriktirmesinde kayda değer etkisi olmuş nitelikteyse hayırsever belgeleri (aşağıda listelenmiştir). Bu durum göz önüne alındığında, asıl başvuru sahibi ve/veya vekilin bu durumu ilk olarak kendileri değerlendirmeli ve durumun bu tür belgelerin sunulmasını gerektirdiği kanısına varmaları halinde, süreci hızlandırmak adına bu belgeleri sunmalıdır. Ancak her halükarda, Kurum, değerlendirme sonucunda bağışların servet üzerindeki etkisinin belgeleri gerekli kıldığını saptarsa, belgeleri sonraki bir aşamada talep etme hakkını saklı tutar.

Hayırsever

Hayırsever, asıl başvuru sahibinin ikamet belgesi düzenlenmesi için uygun olarak değerlendirmesi için kanunen gerekli mali gereklilikleri karşılama sorumluluğunu üstlenmiş kişidir. Hayırsever, asıl başvuru sahibinin fon kaynağı olarak durum tespiti sürecimizle izlenecektir. Dolayısıyla, aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

 

 

· Hayırsever adına, (Fon Kaynağı ve Servet kısımları dahil) tüm kısımları eksiksiz doldurulmuş MPRP2 Formu;

·  MPRP 4 Formu;

· Hayırseverin, MPRP başvuru ücreti için gerekli fonların havale edileceği banka hesabının 3 aylık hesap özeti

· Hayırseverin tüm geçerli pasaportlarının aslına uygun onaylı kopyaları (TÜM sayfalarıyla);

· Mevcut istihdam kanıtı (varsa);

· İşletme mülkiyeti kanıtı (hayırseverin mülkiyetini kısmi veya tamamen elinde bulundurduğu işletmeler için) – Daha fazla bilgi için S56’ya başvurunuz.

· Hayırseverin, asıl başvuru sahibinin MPRP başvurusunu ve bununla ilgili tüm finansal yükümlülükleri finanse edeceğine ve

ayrıca asıl başvuru sahibine sabit ve düzenli kaynak sağlayacağına dair yeminli beyan.

· Biyometrik veri sayfası kopyası;

· Hayırseverin vatandaşı olduğu ülkeden, ikamet etmekte olduğu veya son 10 yıl içerisinde 6 aydan uzun bir dönem boyunca yaşadığı herhangi bir ülkeden alınmış sabıka kaydı.

Asıl başvuru sahibi, bu durumda da MPRP2 Formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve kişisel banka hesabının 3 aylık hesap özetini sunmalıdır.

 

S108: Oturma izninin reddedilmesi kararı temyiz edilebilir mi?

Hayır. Onay Kurulunun kararı nihai olup temyiz edilemez.

S109: Program gerekliliklerinde, sertifika başvurularıyla birlikte, asıl başvuru sahibinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin herhangi bir ciddi veya bulaşıcı hastalıkları olmadığına, sağlık durumlarının iyi olduğuna ve Kurum tarafından yürütülecek tıbbi tetkikler bakımından ulusal sağlık sistemi üzerinde makul olmayan bir yük oluşturmayacaklarına dair Kurumu tatmin edecek nitelikte kanıt sunmaları gerektiği belirtiliyor. Bu durumda, Hepatit B taşıyıcısı olduğu teşhis edilen kişiler başvuruda bulunabilir mi?

Programa başvuran kişilerin hiçbir bulaşıcı hastalığı olmamalıdır. Dolayısıyla, örneğin, klinik açıdan sağlıklı ve akut veya ciddi bir patolojiden mustarip olmayan, bununla birlikte düşük bulaşıcılık riski taşıyan Hepatit B taşıyıcısı olan bir kişi, bulaşıcı hastalık taşımama kriterini karşılamayacağından, Malta’da İkamet programından faydalanamayacaktır.

Şüpheye mahal vermemek için bu tür durumlara başvuru sunulmadan önce Kurum nezdinde açıklık getirilmesi şiddetle önerilir. Aksi halde bu durum, sonraki bir aşamada Asıl Başvuru Sahibinin programa uygun olmadığı öğrenildiği takdirde başvurunun onaylanmamasıyla sonuçlanacaktır. Bakmakla yükümlü olunan kişi veya kişiler bu gerekliliği karşılamadığı takdirde, bu kişilerin başvuruları onaylanmayacaktır.

Her durumda, kurumun bir kişinin tıbbi açıdan uygun durumda olup olmadığına ilişkin kararı nihaidir.


15. BAŞVURUNUN ÇEKİLMESİ

S110: Başvuru sahibi başvurusunu veya programdan faydalanan bir kişi belgelerini geri çekmek isterse hangi belgelerin sunulması gerekir?

Asıl başvuru sahibi, başvuru geri çekme sebebini belirten beyanın aslını sunmalıdır. Belgeler ve kartlar geri çekme talebinin onaylanmasından sonraki bir ay içerisinde Kuruma iade edilmelidir.

 

S111: Başvuru resmi olarak geri çekildikten sonra, acente, başvuru sahibi tarafından sunulmuş orijinal dosyası geri alabilir mi?

Evet, acente, başvuru sahibi tarafından sunulmuş dosyayı geri almak üzere Müşteri İlişkileri ve Uyum biriminden randevu almalıdır.

 

S112: Bakmakla yükümlü olunan bir kişi, asıl başvuru sahibinden ayrı olarak başvurusunu geri çekebilir mi?

Evet, bakmakla yükümlü olunan kişinin reşit olmadığı durumlarda, asıl başvuru sahibinin bu kişi adına başvuruyu geri çekme sebebini açıklayan bir beyan sunmalıdır. Bakmakla yükümlü olunan kişi reşitse, kendi adına, imzalı bir beyan sunmalıdır.

16. EVLİLİK BAĞI OLMADAN YÜRÜTÜLEN BERABERLİK

S113: MPRP kapsamında evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlikler kabul görmekte midir?

Evet, söz konusu beraberliğe dair yeterli kanıt sunulması halinde evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlikler kabul edilmektedir.

 

S114: Evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlikleri kanıtlamak için gerekli belgeler nelerdir?

Evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlikler için başvuruda aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 

·         acente tarafından imzalanmış ön yazı;

·         Asıl Başvuru Sahibinin pasaportunun aslına uygun onaylı kopyası;

·         partnerlerin pasaportunun aslına uygun onaylı kopyası;

·         Asıl Başvuru Sahibinin doğum belgesinin aslına uygun onaylı kopyası;

·         partnerlerin doğum belgesinin aslına uygun onaylı kopyası;

·         şunların da aralarında bulunabileceği, uzun süreli ilişkiye dair yeterli kanıt;

-          akrabalardan/arkadaşlardan alınmış, çifti yeterli bir süredir tanıdıklarına dair yeminli beyan;

-          banka hesabı özetleri (ya partnerler arasındaki işlemleri ya da ortak bir banka hesabını gösteren);

-          ortak bir gayrimenkul üzerine kira sözleşmesi veya satın alma sözleşmesi

-          çifti gösteren, üzerlerinde tarih bulunan fotoğraflar;

-          beraber seyahat ettiklerini gösteren uçak biletleri;

-          ilgili diğer tüm dökümanlar.

S115: Evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlik başvurusunu destekleyen belgeler hangi aşamada sunulmalıdır?

Evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlik durumunun Bakan tarafından onaylanması gerektiğinden tüm belgeler, ilk başvurunun sunulmasından önce sunulmalıdır. Acente, bu tür belgeleri önceden sunmak üzere Müşteri İlişkileri ve Uyum biriminden randevu almalıdır.

17. ÜVEY EBEVEYNLER

S116: MPRP kapsamında üvey ebeveynler kabul edilmekte midir?

Evet, üvey ebeveynler, üvey ebeveyn ile Asıl Başvuru Sahibi veya Eşi arasında gerçek bir bağ olduğuna dair yeterli kanıt sunulması hâlinde kabul edilmektedir. Kurum'un, sunulan kanıtların gerçek ilişkiyi kanıtlayıp kanıtlamadığına ilişkin kararı nihaidir ve itiraza ve/veya daha fazla tartışmaya açık değildir.


S117: Gerçek bağ ilişkisine örnekler nelerdir?

Bazı örnekleri şunlardır:

·     Asıl Başvuru Sahibinin/Üvey Ebeveynin biyolojik babası veya annesi Asıl Başvuru Sahibi/Üvey Ebeveynler henüz reşit değilken bir üvey ebeveyn ile evlenmiştir.

·     Asıl Başvuru Sahibinin/Üvey Ebeveynin biyolojik babası veya annesi, Asıl Başvuru  Sahibi/Üvey Ebeveynler evlenmeden önce bir üvey ebeveynle evlenmiştir.

·     Asıl Başvuru Sahibinin/Üvey Ebeveynlerin biyolojik babası veya annesi zaten boşanmış ve velayet haklarına sahiplerdir. Üvey ebeveyn, o sırada henüz biyolojik anne veya babayla evli olmasa bile, Asıl Başvuru Sahibi/Üvey Ebeveynin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamış olabilir

S118: Gerçek bir bağ olduğuna dair kanıt olarak ne tür belgeler sunulabilir?

Aşağıdaki belgeler uygun olabilir:

a) banka hesap özetleri (bireysel hesapları veya ortak banka hesapları arasındaki işlemleri gösteren

 

b) hesaplar);

c) uçak biletleri;

d) ilişkiye tanıklık edebilecek kişilerin yeminli ifadeleri; e) hane halkı belgesi (Çinli başvuranlar için Hukou); ve f) diğer ilgili belgeler.

 

S119: Üvey ebeveyn başvurusunu destekleyen belgeler hangi aşamada sunulmalıdır?

Bu tür gerçek bağların geçerliliği Kurum tarafından önceden veya başka bir şekilde onaylanmasını gerektirdiğinden, belgelerin tamamı başvuru yapılmadan önce sunulmalıdır. Acenteden, bu tür belgeleri önceden sunmak amacıyla Müşteri İlişkileri ve Uyum birimi ile bir randevu ayarlaması istenir.

18. KURUM İRTİBAT NOKTALARI

S120: Başvurular nereye sunulmalıdır?

Başvurular, Zentrum Business Centre, Level 2, Mdina Road, Qormi QRM 9010, Malta adresinde, bizzat acente tarafından sunulacaktır. Başvuruların ve/veya belgelerin sunulması için randevular, clientrelations.residencymalta@gov.mt adresine e-posta gönderilerek alınmalıdır.

 

S121: Biyometrik veriler alınması işlemi nerede gerçekleştirilecek?

Biyometrik verilerin alınması Zentrum Business Centre, Level 2, Mdina Road, Qormi QRM 9010, Malta adresinde gerçekleştirilecek. Biyometrik veriler konusunda randevu almak için clientrelations.residencymalta@gov.mt adresine e-posta gönderin.

 

S123: İkamet kartları nerede düzenlenecek ve bu kartlar nereden alınabilecek?

İkamet kartları Identity Malta tarafından düzenlenecek ancak programdan faydalanan kişi veya acente tarafından Zentrum Business Centre, Level 2, Mdina Road, Qormi QRM 9010, Malta adresinden alınabilecektir. İkamet kartlarını alabilecekleri, acentelere e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

SON

Versiyon 2.5 26/03/2024

Zenturo Ltd.

Dünya Çapında Yatırım ile Oturma İzni & Vatandaşlık Programları

394A / 395A, Triq il-Kbira San Guzepp
Santa Venera, SVR 1016
Malta

Client Testimonials / Google Reviews

Phone: +356 9950 5515
WhatsApp: +356 9991 4125
Telegram: +356 9991 4125
WeChat 微信: ZenturoSupport
Skype: Zenturo Ltd. Support

Service Inquiries: service@zenturo.com
General Counsel: legal@zenturo.com

Company Registration No.: C-39472
VAT ID: MT-18142026

All of our Malta immigration attorneys are government-licensed
Authorised Registered Mandatories.
License: AKM-BALD

Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Watch our videos on YouTubeImmigration by Investment Press Coverage: